My Image
My Image

Kedvezményezett neve: DOMIROKA VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT
A projekt címe: KAMATMENTES ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN HITELPROGRAM GINOP-9.1.1-21
FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁSA
A támogatás összege: visszatérítendő hitel - 10 MILLIÓ FORINT

A támogatás tárgya: Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön , állami támogatás átmeneti támogatási jogcímen, formáját tekintve kamatmentes kölcsön.
Kölcsön a COVID 19 járvánnyal összefüggésben való támogatásként forgóeszköz finanszírozására .
A projekt tervezett befejezése: 2031.05.15.

My Image

Kedvezményezett neve: DOMORIKA Kft. Projekt címe: „Gyakornokok foglalkoztatása a vendéglátásban.”
Támogatás összege: 9 147 468 Ft, azaz kilencmillió-száznegyvenhétezer-négyszázhatvannyolc Forint Támogatás mértéke: 100%

A támogatás tárgya a „Gyakornokok foglalkoztatása a vendéglátásban.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett 9 147 468 Ft, azaz kilencmillió-száznegyvenhétezer-négyszázhatvannyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 
Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 04. 15. napja.  A megvalósítása során két fő szakmával rendelkező fiatal munkába állásának, illetve szakmai gyakorlatának megszerzése van támogatva 9 hónapon keresztül, amely keretében támogatva van a gyakornokok és vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása a felmerülő bér és járulékaival, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése. Ez mellett általános költségtétel és a kötelező nyilvánosság számolható el.